Diplomske akdamske studije - master islamske teologije i islamske pedagogije (humanisticke nauke) traju 1 godinu (2 ...
Osnovne akademske studije traju cetiri godine 8 semestra i imaju 240 ESP bodova i pripada polju islamsko ...