KONKURS ZA UPIS DEVETE GENERACIJE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – 2019/2020

REPUBLIKA SRBIJA

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U BEOGRADU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

 

ZA UPIS DEVETE GENERACIJE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – 2019/2020.

 

USLOVI KONKURSA ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE:

Pravo upisa na master akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB).

 

Kandidat prilikom prijave prilaže:

  • Ovjerenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija;
  • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija;
  • Prijavu na konkurs (uzima se na Studentskoj službi FIN-a);
  • Dokaz o uplati u iznosu od 6.000,00 dinara na račun troškova konkursa.

 

 KONKURSNI ROKOVI ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE:

Prijavljivanje kandidata je od 07. do 11. oktobra 2019. godine. Preliminarna lista primljenih kandidata objavit će se 12. oktobra do 14 časova, a konačna 14. oktobra do 14 časova. Upis primljenih kandidata izvršiće se 15. i 16. oktobra 2019. godine u periodu od 10h do 14h.

Kandidat prilikom upisa prilaže:

  • Dvije fotografije za indeks (3,5*4,5);
  • Fotokopiju lične karte;
  • Izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim državljanstvom;
  • Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 30.000,00 dinara.

 

Školarina za master akademske studije iznosi 150.000,oo dinara.

 

Dekanat FIN-a u Beogradu

Sve druge informacije o konkursu i Fakultetu mogu se dobiti telefonom:  

+ 381 11 2622 428 ul. Gospodar Jevremova 11, Beograd

+ 381 20 600 836 ul. Generala Živkovića bb, Novi Pazar

 

Galerija slika

Događaji

Svi događaji