O fakultetu

Od samog svog osnivanja, Rijaset Islamske zajednice Srbije i Mešihat islamske zajednice Sandžaka su radili na unapređenju vjersko-prosvjetnog sistema, pa je tako na zasijedanju Sabora islamske zajednice Srbije, održanom 2009. godine, donijeta odluka o osnivanju Fakulteta islamskih nauka u Beogradu, a kasnije u cilju olakšanja uslova studija studentima sa prostora Sandžaka, Rijaset je osnovao i Konsultativni centar u Novom Pazaru.

Osnivanjem Fakulteta islamskih nauka, Rijaset IZ-e Srbije je postavio temelj visokom školstvu u svom obrazovnom sistemu.
Fakultet islamskih nauka sa odsjecima za islamsku teologiju i pedagogiju, čiji je osnivač Rijaset Islamske zajednice Srbije, je uvršten u obrazovni sistem Republike Srbije.

Pored osnovnih akademskih studija, na Fakultetu islamskih nauka postoje i MASTER STUDIJE.

Događaji

Svi događaji