Teološki smer - osnovne studije

Ideja o školovanju islamskih teologa i pedagoga postoji već duže vrijeme, kako u našim tako i u širim evropskim akademskim krugovima. Pa je tako na zasijedanju Sabora islamske zajednice Srbije, održanom 2009. godine, donijeta odluka o osnivanju Fakulteta islamskih nauka u Beogradu

Odsjek za Islamsku teologiju Fakulteta islamskih nauka u Beogradu osnovan je paralelno sa odsjekom za Islamsku pedagogiju.
Osnovne akademske studije traju 4 godine (8 semestara) sa ukupnim brojem 240 ESPB bodova.
Prva i druga godina studija - opšti smjer. Na trećoj godini student se odlučuje za jedan od dva smjera: Islamsko-teološki ili Islamsko-pedagoški smjer

Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule DIPLOMIRANI ISLAMSKI TEOLOG.

Događaji

Svi događaji