Upis

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U BEOGRADU

Konsultativni centar u Novom Pazaru
objavljuje
K O N K U R S

za upis desete generacije studenata osnovnih akademskih studija akademske 2019/2020.


 

USLOVI KONKURSA:

 • Završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje

 Kandidati sa četvorogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem polažu kvalifikacioni ispit iz oblasti:
• islamskih nauka (svi kandidati osim svršenika medrese) i
• opšte kulture i informisanosti.

 

Školarina za jednu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 60.000,oo dinara.


JUNSKI KONKURSNI ROK:
• Prijava na konkurs podnosi se od 17. 06. do 21. 06. 2019. godine od 12 do 15 časova;
• Kandidati polažu prijemni ispit 22. 06. 2019. i 23. 06. 2019. godine u 11 časova;
• Konačne rang liste biće objavljene  25. 06. 2019. godine do 15 časova;
• Upis primljenih kandidata obaviće se 26. 06. 2019. i 27. 06. 2019. godine, u vremenu od 12 do 15 časova.

 

DOKUMENTA ZA KONKURS:
•      Prijavu na konkurs (uzima se na Studentskoj službi);

 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda završene srednje škole;
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu;
 • Fotokopiju lične karte;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita od 2.400,oo dinara.

  Kontakti fakulteta: 
  +381 11 2622 428 ul. G. Jevremova 11, Beograd
  +381 20 600 836 ul. Generala Živkovića 127, Novi Pazar

 

Mail adrese: studentska@fin.edu.rs

                       dekan@fin.edu.rs

Informacije su dostupne na sajtu: www.fin.edu.rs   

Događaji

Svi događaji